Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Nové webové stránky Ústavu

01. 05. 2017

Vážení uživatelé našich webových stránek.
Jak jste jistě zaznamenali, pokoušíme se Vás oslovit s novou tváří webových stránek, dle našeho názoru mnohem přívětivější oproti těm, na které jste byli po léta zvyklí. Přemýšleli jsme však hlavně o tom, o jaké informace stránky rozšířit a jak stránky udělat přehlednějšími. Vedle publikace povinných informací uložených zákony České republiky orgánům státní správy v rámci bující administrativy (které jsme se snažili uložit pod nabídku "Ústav"), širokou leteckou veřejnost budou spíše zajímat informace využitelné pro bezpečnost a prevenci leteckých nehod a incidentů v civilním letectví. Všechny tyto informace najdete na hlavní liště počínaje "Pověřením" a konče "Kontakty".

Stránky jsme doplnili o "Bezpečnostní doporučení", kde se můžete seznámit s veřejnou částí evropské databáze Bezpečnostních doporučení s přehledným tříděním a informacemi k jaké události, činnosti nebo typu techniky se bezpečnostní doporučení vztahuje.

Dále mají oprávněné osoby možnost získat prostřednictvím  "Žádosti ECCAIRS" informace vztahující se k jejich provozu či činnosti a to z národní nebo evropské databáze.

Osoby povinné podávat hlášení událostí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 mají možnost využít sofistikované formuláře rozlišující typy organizací i druhy provozovatelů  a to v anglickém jazyce "AVIATION SAFETY REPORTING" nebo dvoujazyčný formulář "HLÁŠENÍ UDÁLOSTÍ DLE NAŘ. 376/2014“. Stačí kliknout na příslušnou ikonu.

Za všechny inspektory Ústavu Vám přeje letu zdar
Ing. Josef Veselý