Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Vydání závěrečné zprávy PKBWL

21. 04. 2023

Orgán pro šetření leteckých nehod  (PKBWL) Polska vydal závěrečnou zprávu č. 2022/6569, týkající se letecké nehody UL letounu TL-3000 Sirius, poznávací značky OK-UUA 92, která se stala dne 11. 11. 2022 v Polsku.
Závěrečná zpráva v polštině je dostupná na: https://pkbwl.gov.pl/wp-content/uploads/2023/04/2022_6569_RK.pdf