Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Vydaná závěrečná zpráva k nehodě letadla DA-42, poz. značky OK-ZZK ze dne 22. 2. 2023 na Slovensku

13. 05. 2024

Letecký a námorný vyšetrovací útvar Ministerstva dopravy SR (LNVÚ) vydal závěrečnou zprávu týkající se letecké nehody letadla DA-42 Twin Star, poznávací značky OK-ZZK, slovenského provozovatele, která se stala dne 22. února 2023  v prostoru obce Trenčianske Stankovce část Brečné, Slovesko.

Závěrečná zpráva je dostupná na webové stránce LNVÚ Slovenska: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/letecky-a-namorny-vysetrovaci-utvar/zaverecne-spravy/rok-2023/ska2023001-22-02-2023-ok-zzk-da-42-trencianske-stankovce