Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Porada k bezpečnosti

04. 12. 2017

Dne 18. ledna 2018, od 9,30 hodin se uskuteční v konferenčním sále DAP, Vítězné náměstí 4/684, Praha - Dejvice Porada a Rozbor bezpečnosti letů za 4.Q / 2017 a za rok 2017 s následujícím programem:
9,30 hodin                        Zahájení
9,30 - 10,30 hodin            Rozbor LN a I za 4. čtvrtletí 2017 a za rok 2017
10,30 - 11,10 hodin           Vystoupení zástupců Travel Service a ČSA
11,10 - 11,30 hodin            Přestávka 
11,30 - 12,50 hodin           Vystoupení zástupců Ústavu leteckého zdravotnictví, Řízení letového provozu, Letecké Amatérské Asociace, Úřadu pro  
                                           civilní letectví 
od 12,50 hodin                  Diskuse, závěr a občerstnení