Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Zveřejnění Rozboru bezpečnosti letů

12. 08. 2019

Na stránkách Ústavu byla publikována prezenace z Porady a Rozboru bezpečnosti letů v civilním letectví za 2. čtvrtletí 2019:
http://www.uzpln.cz/prehled_publ_porady