Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Porada k bezpečnosti letů

19. 01. 2018

Dne 18. ledna 2018 se uskutečnila porada k bezpečnosti letů za 4. čtvrtletí a rok 2017. Dokumenty z porady jsou publikovány na stránkách Ústavu v části „ Porady k bezpečnosti“ :

  1. Rozbor bezpečnosti v civilním letectví za 4. čtvrtletí a rok 2017
  2. Vystoupení Úřadu pro civilní letectví k vlivu námrazy a jiné kontaminace povrchu letounu na jeho letové vlastnosti
  3. Vystoupení Řízení letového provozu ČR k problematice narušení CTR/TMA, dočasně omezených prostorů a snížení minim rozestupů letadel
  4. Vystoupení Ústavu leteckého zdravotnictví k chronické únavě osádek letadel
  5. Vystoupení ČSA k predikci únavy posádek letadel
  6. Vystoupení Travel Service k vlivu lidského činitele – agentů handlingu na bezpečnost v civilním letectví

Více na: http://www.uzpln.cz/prehled_publ_porady