Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Porada k bezpečnosti letů za 1. Q 2018

15. 05. 2018

Na stránkách ÚZPLN v části  "Porady k bezpečnosti" byl zveřejněn dokument z Porady k bezpečnosti v civilním letectví za 1. čtvrtletí 2018.