Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Letecká nehoda - požár baterie pomockého elektromotoru kluzáku

17. 09. 2018

Orgán Spojeného království pro šetření leteckých nehod (AAIB UK) po ukončení šetření příčin letecké nehody publikoval na své webové stránce dne 13. 9. 2018 závěrečnou zprávu o šetření LN v důsledku požáru baterie pomocného elektromotoru (FEZ) kluzáku českého výrobce GLASFLUGEL 304 ES, reg. G-GSGS, v roce 2017: https://www.gov.uk/aaib-reports/aaib-investigation-to-hph-glasflugel-304-es-g-gsgs.

Podrobné šetření nezjistilo příčinu požáru baterie. Požár baterie na G-GSGS byl druhou ze tří takových událostí. Zkoumání jiných baterií FES z provozní flotily odhalilo přítomnost kovových nečistot v podstatné části zkoumaných baterií. Vibrační zkoušky ukázaly, že přítomnost kovových nečistot může způsobit únavové opotřebení povrchu obalu článků baterie, i když ne tak závažné, aby to způsobilo vnitřní zkrat a elektrický oblouk.

Závěrečná zpráva v EN