Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Praktický průvodce

03. 05. 2017

Evropská síť vyšetřovatelů leteckých nehod v civilním letectví (ENCASIA) vydává Praktického průvodce šetřením leteckých nehod, určeného zejména pro účastníky a příbuzné obětí leteckých nehod v obchodní letecké dopravě, ke kterým by mohlo dojít v Evropě. I když obchodní letecká doprava patří k nejbezpečnějšímu způsobu cestování a prevenci leteckých nehod je věnována prvořadá pozornost jak ze strany provozovatelů, orgánů řízení letového provozu, národních a mezinárodních  úřadů a organizací, nelze takovouto událost úplně vyloučit. Průvodce v českém jazyce je zveřejněn v části Ústav/ Úřední deska, v ostatních jazykových mutacích EU rovněž na :
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/encasia/leaflet_en