Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Rozbor bezpečnosti za 2. čtvrtletí 2023

21. 07. 2023

Ústav zveřejnil dne 24. dubna prezentaci k Rozboru bezpečnosti v civilním letectví za 1. čtvrtletí 2023.

Prezentaci je možné stáhnout v sekci Porady k bezpečnosti.