Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Rozbor bezpečnosti za 3. čtvrtletí 2023

17. 10. 2023

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod zve leteckou veřejnost na Rozbor leteckých nehod a incidentů za 3. čtvrtletí roku 2023, který se uskuteční dne 19. října 2023 od 09:30 v prostorech přednáškové místnosti v nové budově „C3T – Czech Centre for Competitive Technologies", která se nachází v areálu VZLÚ.