Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Výsledky šetření LN letounu PS 28 CRUISER

11. 08. 2017

V souladu  ustanovením 6.4 Annex 13 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví  švýcarský orgán pro šetření leteckých nehod ( STSB ), po skončení  šetření příčin fatální letecké nehody letounu PS28, poznávací značky PS-28 Cruiser, HB-WXC, která se stala ve Švýcarsku  dne 21. 6. 2014, zaslal Ústavu pro zjišťování příčin leteckých nehod zastupujícímu ČR jako Stát výroby  závěrečnou zprávu.
Zpráva byla vydána ve francouzském jazyce, který je jedním z oficiálních jazyků ICAO:
ACCID PS-28 CRUISER, HB-WXC