Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Vážný incident letounu Z - 142

09. 12. 2019

Dne 1.9.2019, v 15:55 UTC provedla osádka letounu Z-142 plánovaný cvičný let v prostoru letiště Žilina. Po 6 minutách letu zaznamenala osádka letounu nestandardní zvuk z prostoru motoru s následnými vibracemi. V daném okamžiku se jí nepodařilo vyhodnotit příčiny vibrací, znížila výkon motoru a následně se rozhodna k provedení bezpečnostního přistání do terénu na předem vybranou plochu. Posádka neutrpěla žádná zranění, letadlo bylo poškozené ve značném rozsahu.
Závěrečná zpráva byla publikovaná na stránkách Ministerstva dopravy  a výstavby Slovenské republiky:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/letecky-a-namorny-vysetrovaci-utvar/zaverecne-spravy/rok-2019/2019-zaverecne-spravy