Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Vážný incídent - snížení minima rozestupů

03. 12. 2019

Letecký a námořní vyšetřévací úřad Slovenska vydal závěrečnou zprávu číslo SKS2019001, která se týká vážného incidentu - nesprávný postup orgánu ATS (snížení minima rozestupů), ke kterému došlo dne 20. května 2019 na letišti M.R. Štefánika Bratislava.

Stručný popis události:

Dne  20.05.2019 prováděla posádka letadla typu B 737-800-8CX, poznávací značky OK-TVO ILS priblížení na RWY31 letiště LZIB.
Posádka letadla typu B 737-800-8AS, poznávací značky EI-FOO čekala na povolení ke vzletu z RWY31 letiště LZIB, z důvodů opožděného uvolnění RWY31 jiným provozem– let KLJ3076.
V době uvolnění RWY31 vydal EC TWR letadlu EI-FOO povolení ke vzletu. V této době bylo letedlo OK-TVO ve vzdálenosti 1,3 NM od THR RWY31.
O 33 sekund později ohlásila posádka letadla OK-TVO, že provádí „Go around“. V této době bylo letadlo EI-FOO ve fázi rozjezdu na RWY31. Posádka letadla OK-TVO vyhodnotila situaci a  provedla pro zabránění stážky nestandardní postup vyhnutím se doleva od osy sestupu.

Závěrečná zpráva je publikovaná na web stránce Ministerstva dopravy a výstavby Slovenské republiky: 
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/letecky-a-namorny-vysetrovaci-utvar/zaverecne-spravy/rok-2019/2019-zaverecne-spravy