Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Vydání závěrečné zprávy k nehodě kluzáku Ventus 2C, pozn. značky OK-3458 na Slovensku ze dne 17. 4. 2022

22. 06. 2022

Dne 17.04.2022 během soutěže v bezmotorovém létání „Pribina Cup 2022“ PIC s větroněm typu VENTUS 2C, poznávací značky OK-3458, provedl soutěžní vzlet z LZNI v čase 9:44.
Po splnění soutěžního úkolu a dosažení cílové pásky, PIC pokračoval na přiblížení k LZNI ve směr RWY33. Vzhledem k malé výškové rezervě zvolil let s využitím přízemního efektu nízko nad terénem. V této fázi letu přibližně 750m před prahem RWY33 došlo k nárazu levého konce křídla do betonového sloupu elektrického vedení. Větroň přešel do levotočivé rotace a dopadl na zem z výšky cca 5m otočený o 180° proti směru letu.
PIC po dopadu vystoupil z kabiny sám bez zranění.

Závěrečná zpráva je publikována na web stránce Ministerstva dopravy a výstavby České republiky: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/letecky-a-namorny-vysetrovaci-utvar/zaverecne-spravy/rok-2022