Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Vyhlášení výběrového řízení

31. 08. 2017

Ředitel Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (dále jen „Ústav“), jako příslušný služební orgán podle §10 odst. 1 písm. f) zákona číslo 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborného rady (2.66.253.12.) v podřízenosti ředitele Ústavu.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.  

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. listopadu 2017 nebo dle dohody, nejpozději však 1. ledna 2018. 

Místem výkonu služby je Praha-9, Letňany. 

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 2 , Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců číslo 304/2014 do 12. platové třídy. 

Na služebním místě jsou vykonávány zejména tyto činnosti:

  • Výkon činnosti národního dozorového orgánu pro vydávání, kontroly a odejímání pověření právnických osob v oblasti šetření leteckých nehod a incidentů.
  • Organizaci správního a přestupkového řízení právnických a fyzických osob v oblasti šetření a prevence nehod a incidentů.
  • Koordinace postupů veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek.
  • Výkon některých administrativních činností ústavu, odbornou správu spisovny a archivu událostí.
Další podrobnosti jsou uvedeny na stránkách Ústavu v části "Ústav", "Úřední deska.