Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Výroční porada k bezpečnosti

24. 01. 2020

Na stránkách ÚZPLN byly zveřejněny prezentace a vystoupení z Výroční porady a rozboru bezpečnosti v civilním letectví za rok 2019:
http://www.uzpln.cz/porady-k-bezpecnosti