Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Výroční zpráva ÚZPLN 2017

20. 08. 2018

Dne 15. srpna 2018 byla na zasedání vlády ČR  (čj.663/2018) projednána Výroční zpráva  ÚZPLN za rok 2017. Její znění je zveřejněno na:
http://www.uzpln.cz/pdf/20180820101107.pdf