Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Vydání Závěrečné zprávy

30. 06. 2017

Pilot padákového kluzáku (PK) odstartoval dne 31. března 2017 z prostoru Straník pri Žilině na padákovém kluzáku MAC PARA TECHNOLOGY, Lucly 3-34. V průběhu stoupavého letu došlo k symetrickému zaklopení náběžné hrany PK. Vzniklou situaci pilot řešil prudkým zbrzděním PK, po  uvolnění řídících šňůr se dostal do kontaktu s nosnou plochou PK s následným pádem mezi stromy na zem. Při nehodě pilot utrpěl zranění neslučitelná se životem.

Bližší informace najdete ve zveřejněné závěrečné zprávě na stránkách:

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=211526

nebo po kliknutí na: Závěrečná zpráva SKA2017001