Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Závěrečné zprávy událostí šetřených v zahraničí

16. 02. 2018

Orgán pro šetření leteckých nehod USA (NTSB) zveřejnil v databázi leteckých nehod a incidentů za rok 2016 závěrečnou zprávu o šetření  letecké nehody letounu KP 5ASA, reg. N440JM, ke které došlo dne 24. května 2016 poblíž Rhoadesville, VA. 
Z šetření NTSB vyplynulo, že pravděpodobnou příčinou fatální letecké nehody  byla ztráta kontroly nad letadlem, která vyžadovala aktivaci záchranného padákového systému. Nedostatek v návrhu konstrukce předního ukotvení padákového systému vedl k selhání padáku po jeho aktivaci a zabránil bezpečnému vybrání vývrtky.

V elektronické podobě je zpráva přístupná na  webové stránce NTSB: https://app.ntsb.gov/pdfgenerator/ReportGeneratorFile.ashx?EventID=20160524X81845&AKey=1&RType=Final&IType=FA