Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Zpoždění letadel

01. 11. 2019

Z důvodů zvyšujících se požadavků cestujících v letecké dopravě o informace související se zpožděním letadel a vymáhání náhrad v souladu s nařízením evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 261/2004 si Vás dovolujeme informovat, že:

Ústav má kompetenci určenou především Nařízením Evropského Parlamentu a Rady č. 376/2014 o hlášení událostí v civilním letectví, a proto není oprávněn cestujícím poskytovat informace za účelem vymáhání náhrad za zpoždění letadel dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 261/2004. Požadované informace tak může zpřístupnit pouze zúčastněným osobám viz Příloha II., a to na základě předpokladu, že tuto informaci využijí pro zvýšení bezpečnosti v civilním letectví, nikoliv k jiným účelům, jako je např. odškodňování či uplatňování finančních nároků v případech možných škodních událostí v obchodní letecké dopravě.

V případě splnění stanovených podmínek se můžete obrátit se svou žádostí na Úřad pro civilní letectví prostřednictvím příslušného formuláře. Bližší informace získáte na:

https://www.caa.cz/verejnost/odepreni-nastupu-zpozdeni-nebo-zruseni-letu/zjistovani-pricin-zpozdeni-nebo-zruseni-letu/