Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Zpráva o provozní bezpečnosti za rok 2016

17. 10. 2017

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod prostřednictvím zprávy o úrovni provozní bezpečnosti (dále „bezpečnost“) v oblasti civilního letectví předkládá veřejnosti v souladu s ustanovením článku 13 odst. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních, informace o úrovni bezpečnosti civilního letectví v České republice. Zpráva za rok 2016 je zveřejněna v části "Ústav/Zprávy o provozní bezpečnosti".