Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Zpráva o provozní bezpečnosti za rok 2022

14. 11. 2023

V souladu se zákonem  číslo 49/1997 Sb., o civilním letectví a s ustanovením článku 13 odst. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 376/2014 zveřejnil Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod veřejnosti zprávu o dosažené úrovni bezpečnosti v České republice. 
Zprávu je možné najít v sekci Zprávy o provozní bezpečnosti.