Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Zveřejnění Rozboru bezpečnosti letů

28. 01. 2019

Dne 28. ledna 2018 byla na stránkách ÚZPLN zveřejněna prezentace Ústavu k Rozboru bezpečnosti v civilním letectví v České republice za 4. čtvrtletí a rok 2018.
http://www.uzpln.cz/pdf/20190128072053.pdf
Současně byly zveřejněny termíny Rozborů a Porad za jednotlivá období roku 2019.
http://www.uzpln.cz/prehled_plan_porady