Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2012-06-23
Číslo zprávy :
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : Jičín
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Rekreační a sportovní létání
Druh letadla / SLZ : Kluzáky
Typ letadla / SLZ : TWIN ASTIR
Zdravotní následky události : Bez zranění
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 23. 6. 2012 ÚZPLN obdržel oznámení o letecké nehodě kluzáku TWIN ASTIR u letiště Jičín. Pilot kluzáku v průběhu aerovleku, ve výšce asi 50 m AGL, zjistil otevření krytu zadní kabiny. Protože rychlost letu klesala a další pokračování v aerovleku nebylo bezpečné, rozhodl se vypnout a zatáčkou vlevo se vrátit a přistát na LKJC. Kvůli otevřenému krytu kabiny nebyl schopen udržet kluzák bez skluzu. Aby se vyhnul překážkám před sebou, pokračoval ve vynuceném přistání zatáčkou vpravo. Kluzák zachytil křídlem o porost na poli před RWY, narazil do země a otočil se cca o 180°. Působením sil na trup došlo k přelomení trupu, poškození přídě a rozbití obou překrytů. Pilot nebyl zraněn.

Příčinou letecké nehody bylo zhoršení řiditelnosti a tvrdé přistání v důsledku nepříznivého působení odklopeného krytu zadní kabiny, protože pilot pravděpodobně po zavření krytu před letem nezkontroloval správnou polohu rukojeti táhla uzamčení zámků.