Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2014-08-24
Číslo zprávy :
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : 7 km jižně Modrava
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Ostatní
Druh letadla / SLZ : Letouny
Typ letadla / SLZ : RV - 7
Zdravotní následky události : Se smrtelným zraněním
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 24. 8. 2014 ÚZPLN obdržel oznámení o letecké nehodě letounu RV-7, která se stala v průběhu letu VFR z EDMF, po trati částečně ve FIR Praha, s plánovaným přistáním na EDCY.

Dne 23. 8. 2014 stanoviště ATS v SRN ztratilo radarovou informaci o letu v blízkosti státní hranice, v místě cca 7 km jižně od Modravy. RCC Münster zahájilo pátrání. V jeho průběhu se obrátilo na RCC Praha s žádostí o prověření radarových záznamů a trati letu nad územím ČR. Výsledek prověrky byl negativní, a proto zahájilo RCC Praha pátrání na území ČR. Trosky letounu byly nalezeny následujícího dne posádkou vrtulníku SAR. Letoun narazil do kmenů stromů v blízkosti vrcholu hory Špičník. Po nárazu došlo k jeho destrukci. V troskách byl nalezen pilot bez známek života. Ke zranění dalších osob nedošlo. Na místo letecké nehody se dne 24. 8. 2014 dostavila komise ÚZPLN a zahájila odborné zjišťování příčin letecké nehody.

Pravděpodobnou příčinou bylo neadekvátní rozhodnutí pilota pokračovat v letu v hladině, kde podmínky nedovolily letět při dohlednosti stanovené pro let VFR a za stálé viditelnosti země. V důsledku toho neudržel bezpečnou výšku a nebyl schopen se včas vyhnout nárazu do stromů v horském terénu.

Na situaci měly pravděpodobně nepříznivý vliv následující spolupůsobící okolnosti:

  • pilot včas neoznámil FIC svoji situaci, a jak zamýšlí postupovat,
  • pilot při vlétnutí do oblačnosti spoléhal na autopilota a nevyužil včas režim varování o bezprostředním nebezpečí nárazu do země.