Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2017-05-29
Číslo zprávy :
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : UIR Kyiv a FIR Bratislava
Druh události : Vážný incident
Hmotnostní kategorie MTOM : >5700 kg
Druh provozu : Obchodní a letecká doprava
Druh letadla / SLZ : Letouny
Typ letadla / SLZ : Boeing B737-800
Zdravotní následky události : Bez zranění
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 30. května 2017 obdržel ÚZPLN oznámení o vážném incidentu letadla B737- 800, pozn. značky OK-TSF, který se stal v UIR Kyiv a FIR Bratislava. Během obchodního letu z EPBC do LLBG došlo ve FL390 při letu v UIR KYIV k náhlé několikanásobné změně přetlaku v kabině. Posádka provedla nouzové klesání do FL100 a informovala ATC. Přerušila let po předpokládané trati a přistála bez dalších komplikací na LZKZ. Ke zranění posádky ani cestujících nedošlo.

Příčinou vážného incidentu byla snížená průchodnost systémů statického a dynamického tlaku, která spolu se závadami na komponentech tlakování letadla iniciovala signalizaci a kolísání indikace „Cabin Differential Pressure“.