Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2017-06-19
Číslo zprávy :
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : severně TBV, východně LKPD
Druh události : Vážný incident
Hmotnostní kategorie MTOM : >5700 kg
Druh provozu : Ostatní
Druh letadla / SLZ : Letouny
Typ letadla / SLZ : AN-28
Zdravotní následky události : Bez zranění
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 19. června 2017 ÚZPLN obdržel oznámení o incidentu – chybná přehledová informace letu PNY501 v systému IDP TR7 LKMT.
Let PNY501 severně TBV povolen AEC klesat z FL100 do FL70. Dle přehledového zobrazení na všech CWS TR7 na APP LKMT (tracker ARTAS) sklesal do FL95 a dále neklesal. Vzhledem k potencionálně konfliktnímu protiprovozu stoupajícímu do FL110 se AEC PNY501 dotázal, zda klesá do FL70, ten odpověděl, že již FL70 doklesal a udržuje. Po přepnutí CWS TR7 (ASTA 47) na tracker LOCAL se cíl PNY501 rozštěpil na dva - jeden ve FL95 a jeden ve FL70.
Příčinou vážného narušení schopnosti poskytovat bezpečné služby ATM byla kombinace nesprávných detekcí systémy WAM, která se projevila v případě nestandardního režimu odpovědí vojenského odpovídače.