Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2018-12-31
Číslo zprávy :
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : LKTA
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Ostatní
Druh letadla / SLZ : Letouny
Typ letadla / SLZ : L-13 SE Vivat
Zdravotní následky události : Se zraněním
PDF dokument : pdf

Popis:

Pilot dne 31. 12. 2018 prováděl letovou činnost v okolí letiště Tábor s motorovým kluzákem L-13 SE Vivat poznávací značky OK-6110. Po ukončení činnosti se pilot zařadil do okruhu a prováděl let po okruhu. Po 3. zatáčce okruhu došlo po stažení páky ovládání výkonu motoru na volnoběh k vysazení motoru. Pilot pokračoval v letu a prováděl přistání bez motoru. Po 4. zatáčce na frekvenci letiště TÁBOR RADIO 122,610 MHz ohlásil finále a pokračoval na přistání. Během klesání na přistání došlo k poklesu rychlosti způsobeném nepozorností pilota. Motorový kluzák přešel do pádu a zvětšil se úhel klesání. Současně se zvýšila vertikální rychlost klesání. Této nebezpečné situaci již pilot z důvodu malé výšky nestačil zabránit a tvrdě dosedl na RWY 34. Po prvním tvrdém kontaktu s povrchem dráhy došlo k odskočení motorového kluzáku a po cca 4 m opět dopadl na dráhu. Poté následoval dojezd o délce 27 m.
Při tvrdém dopadu motorového kluzáku došlo k zaražení podvozku do trupu, a přitom páka ovládání podvozku způsobila těžké zranění pilota. Došlo ke zlomenině pravé ruky v předloktí.