Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2021-05-14
Číslo zprávy : CZ-21-0184
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : Nad vodní hladinou údolní nádrže Římov
Druh události : Vážný incident
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Rekreační a sportovní létání
Druh letadla / SLZ : Sportovní letecká zařízení
Typ letadla / SLZ : CH 7 Kompress Charlie
Zdravotní následky události : Bez zranění
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 15. 5. 2021 ÚZPLN obdržel oznámení od Policie ČR, že dne 14. 5. 2021 v odpoledních hodinách, poblíž místa nouzového přistání UL vrtulníku CH 7 Kompress Charlie, došlo k poškození jednoho ze tří vodičů vedení vysokého napětí a jeho konce byly nalezeny na obou březích údolní nádrže Římov na východním okraji města Velešín. Poškození způsobilo aktivaci fázových ochran v rozvodně elektrické energie a výpadek dodávky elektrické energie. Policie provedla ohledání UL vrtulníku na místě přistání a s ohledem na zjevné poškození obou listů hlavního rotoru, bylo rozhodnuto o zajištění UL vrtulníku k dalšímu zkoumání. Inspektoři ÚZPLN se následně dostavili na místo uložení UL vrtulníku a v součinnosti s orgánem Policie ČR shromáždili informace významné pro odborné zjišťování příčin vážného incidentu.