Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2020-11-18
Číslo zprávy : CZ-20-0752
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : LKAA, 18 NM jižně radiomajáku VOZ
Druh události : Vážný incident
Hmotnostní kategorie MTOM : >5700 kg
Druh provozu : Obchodní a letecká doprava
Druh letadla / SLZ : Letouny
Typ letadla / SLZ : Cessna C 525 A Citation CJ2+
Zdravotní následky události : Bez zranění
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 18. 11. 2020 obdržel ÚZPLN od ŘLP ČR oznámení o vážném incidentu letounu Cessna C 525 A poznávací značky G-TWOP. Během letu letounu z Normanských ostrovů na letiště Brno Tuřany (LKTB) posádka zaznamenala cca 18 NM jižně od radiomajáku VOZ, krátce po zahájení klesání z FL 380, fyzicky změnu tlaku v kabině a nárůst hodnoty kabinové výšky. V čase 10:02  ve FL 350 posádka vyhlásila signál PAN, PAN, PAN a žádala nouzové klesání do FL 100, důvod však neoznámila. Posádka zahájila nouzové klesání do FL 130 a posléze do FL 90. Během klesání automaticky vypadly kyslíkové masky pro cestující.  Letoun byl po přiblížení k LKTB vektorován pro ILS RWY 27, kde v 10:28 v pořádku přistál. Během události nedošlo k žádnému zranění ani vzniku škod.