Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2021-05-30
Číslo zprávy : CZ-21-0214
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : Letiště Křižanov
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Rekreační a sportovní létání
Druh letadla / SLZ : Letouny
Typ letadla / SLZ : ROBIN DR 400/180R
Zdravotní následky události : Bez zranění
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 30. 5. 2021 ÚZPLN obdržel oznámení o letecké nehodě letounu ROBIN DR 400/180R na letišti Křižanov. Pilot-žák (dále pilot) s instruktorem na palubě letounu prováděli výcvikový let v prostoru ATZ LKKA. Po ukončení úlohy posádka prováděla přiblížení na RWY 31. Pilot stáhl plyn ještě před letištní plochou, letoun dosednul do pole a následně narazil do krajnice účelové komunikace na východním okraji letiště. Letoun po nárazu do překážky odskočil, po dosednutí pokračoval ve výběhu a po cca 200 ujetých metrech se zastavil na travnaté RWY 31. Došlo k poškození letounu velkého rozsahu.

Posádka letounu nebyla zraněna.