Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodní formulář k předběžné a závěrečné zprávě


Datum události : 2022-04-28
Číslo zprávy : CZ-22-0334
Druh zprávy : Závěrečná zpráva
Místo události : letiště Zbraslavice
Druh události : Letecká nehoda
Hmotnostní kategorie MTOM : <2250 kg
Druh provozu : Rekreační a sportovní létání
Druh letadla / SLZ : Letouny
Typ letadla / SLZ : Zlín Z 226 MS
Zdravotní následky události : Bez zranění
PDF dokument : pdf

Popis:

Dne 28. 4. 2022 obdržel ÚZPLN od osoby poskytující informace o známém provozu na letišti Zbraslavice informaci o střetu pojíždějícího letounu Zlín Z 226 poznávací značky OK-KMP s letounem Zlín 526 AFS-V poznávací značky OK-CXB zaparkovaným na provozní ploše letiště. Pilot letounu Zlín Z 226 OK-KMP během pojíždění po přistání narazil vrtulí, přední částí letounu a pravou polovinou křídla do stojícího zaparkovaného letounu Zlín 526 AFS-V OK-CXB. Ke zranění osob nedošlo.