Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Státní plán bezpečnosti 2023-2025

02. 05. 2023

Dne 1. května 2023 nabyl účinnosti Státní plán bezpečnosti.

Státní plán bezpečnosti je strategický dokument České republiky určující přístup k řízení provozní bezpečnosti letecké dopravy za účelem minimalizace rizik v provozu, která mohou vést k leteckým nehodám či incidentům na našem území. Účelem dokumentu je identifikovat rizika, popsat je, sledovat jejich vývoj v čase včetně přispívajících faktorů a proaktivně k nim stanovovat účinná zmírňující opatření. Nejvýznamnější rizikové oblasti jsou analyzovány v kontextu leteckého provozu České republiky (obchodní letecká doprava, všeobecné letectví, sportovní létající zařízení). Zároveň je v dokumentu popsán sběr dat, způsob řešení problematických oblastí systému letectví a činnosti prováděné k proaktivnímu řízení bezpečnosti na národní úrovni pro předcházení leteckým nehodám a incidentům.

Státní plán bezpečnosti je možné stahovat na následujícím odkazu - Státní plán bezpečnosti 2023-2025.