Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Zpráva o provozní bezpečnosti za rok 2017

08. 10. 2018

V souladu se zákonem  číslo 49/1997 Sb., o civilním letectví a s ustanovením článku 13 odst. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 376/2014 předkládá  Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod veřejnosti zprávu o dosažené úrovni bezpečnosti v České republice. 
http://www.uzpln.cz/prehled_provozni_bezpecnost?_fid=p93n