Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Porady k bezpečnosti

V souladu s ustanovením článku 9.1.6., hlava 9, předpisu L-13 provádí ÚZPLN porady k bezpečnosti letů s otevřenou účastí a podle potřeby vydává informační buletiny. Termíny porad jsou publikovány v Leteckém oběžníku AIC a na web stránkách ÚZPLN.

Plánované porady k bezpečnosti letů

Datum / Hodina Místo Program
21. 01. 2021 / 9:30 Dům Armády Praha Rozbor leteckých nehod a incidentů za 4. čtvrtletí a rok 2020
22. 10. 2020 / 9:30 ZRUŠENO Rozbor leteckých nehod a Incidentů za 3. čtvrtletí 2020
23. 07. 2020 / 9:30 ZRUŠENO Rozbor leteckých nehod a Incidentů za 2. čtvrtletí 2020
23. 04. 2020 / 9:30 Zrušeno KORONAVIR OPATŘENÍ Rozbor leteckých nehod a Incidentů za 1. čtvrtletí 2020

Publikované porady k bezpečnosti letů

Datum / Hodina Místo Popis Pdf
13. 01. 2016 / 10,00 Dům armády Praha, Vítězné náměstí 4 ÚCL - Řizení bezpečnostních rizik v roce 2016 pdf
22. 10. 2015 / 9,30 VZLÚ Letňany Rozbor leteckých nehod a incidentů za 3.čtvrtletí 2015 ÚZPLN pdf
22. 10. 2015 / 9,30 VZLÚ Letňany Rozbor leteckých nehod a incidentů za 3.čtvrtletí 2015 LAA pdf
16. 07. 2015 / 9,30 VZLÚ Letňany Rozbor leteckých nehod a incidentů za 2.čtvrtletí 2015 pdf
16. 07. 2015 / 10,30 VZLÚ Letňany Implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 376/2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a návazných opatřeních pdf
16. 04. 2015 / 9,30 VZLÚ Letňany Rozbor leteckých nehod a incidentů za 1.čtvrtletí 2015 pdf
22. 01. 2015 / 09,30 DA Praha Rozbor leteckých nehod za 4. čtvrtletí  a rok 2014 pdf
16. 10. 2014 / 09,30 VZLÚ Rozbor leteckých nehod a incidentů za 3.čtvrtletí 2014 pdf
17. 07. 2014 / 9,30 VZLÚ Letňany Rozbor leteckých nehod a incidentů za 2.čtvrtletí 2014 pdf
10. 04. 2014 / 9,30 VZLÚ Letňany Rozbor leteckých nehod a incidentů za 1.čtvrtletí 2014 pdf