Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Zprávy o LN a IncidentechFunkci pro zobrazení dle data vložení události lze použít od 1 května 2012.

Vydavatel Datum události Číslo zprávy Druh zprávy Druh události
ÚZPLN 2021-07-08 CZ-21-0384 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next
ÚZPLN 2021-07-03 CZ-21-0347 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next
ÚZPLN 2021-06-30 CZ-21-0342 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next
ÚZPLN 2021-06-16 CZ-21-0283 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next
ÚZPLN 2021-06-06 CZ-21-0237 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next
ÚZPLN 2021-06-05 CZ-21-0234 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next
ÚZPLN 2021-06-02 CZ-21-0225 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next
ÚZPLN 2021-06-02 CZ-21-0224 Závěrečná zpráva Vážný incident next
ÚZPLN 2021-05-30 CZ-21-0214 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next
ÚZPLN 2021-05-14 CZ-21-0184 Závěrečná zpráva Vážný incident next

Právní rámec:

Základním právním předpisem, upravujícím způsob zpracování zpráv o šetření je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení směrnice 94/56/ES. Vnitrostátní právní úprava je obsažena v §55a až §55d zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví. Na závěr každého šetření letecké nehody nebo vážného incidentu je sepsána zpráva v podobě odpovídající druhu a závažnosti letecké nehody nebo vážného incidentu.

Jediným cílem šetření leteckých nehod a vážných incidentů je prevence budoucích nehod a incidentů bez určování viny či odpovědnosti. Přímou vazbu k nařízení a zákonu o civilním letectví má rovněž letecký předpis L 13 Předpis o odborném zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů. Podrobnosti stanoví poradenský materiál ICAO - DOC 9756 Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation, Part IV Reporting. Zprávy jsou publikovány na základě výsledků vlastních šetření ÚZPLN a šetření pověřených subjektů. Obsah příslušné zprávy se zobrazí kliknutím na označení zprávy v příslušném řádku.

Zprávy zveřejňuje:

Ústav pro zjišťování příčin leteckých nehod, Beranových 130, 199 01 Praha – Letňany.