Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Zprávy o LN a IncidentechFunkci pro zobrazení dle data vložení události lze použít od 1 května 2012.

Vydavatel Datum události Číslo zprávy Druh zprávy Druh události
ÚZPLN 2022-06-18 CZ-22-0589 Závěrečná zpráva Incident next
ÚZPLN 2022-06-17 CZ-22-0564 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next
ÚZPLN 2022-06-01 CZ-22-0465 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next
ÚZPLN 2022-05-14 CZ-22-0384 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next
Pověřená organizace 2022-04-29 CZ-22-1373 Závěrečná zpráva Vážný incident next
ÚZPLN 2022-04-28 CZ-22-0334 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next
ÚZPLN 2022-03-11 CZ-22-0126 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next
ÚZPLN 2022-02-12 CZ-22-0050 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next
ÚZPLN 2021-09-04 CZ-21-0644 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next
ÚZPLN 2021-08-27 CZ-21-0620 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next

Právní rámec:

Základním právním předpisem, upravujícím způsob zpracování zpráv o šetření je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení směrnice 94/56/ES. Vnitrostátní právní úprava je obsažena v §55a až §55d zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví. Na závěr každého šetření letecké nehody nebo vážného incidentu je sepsána zpráva v podobě odpovídající druhu a závažnosti letecké nehody nebo vážného incidentu.

Jediným cílem šetření leteckých nehod a vážných incidentů je prevence budoucích nehod a incidentů bez určování viny či odpovědnosti. Přímou vazbu k nařízení a zákonu o civilním letectví má rovněž letecký předpis L 13 Předpis o odborném zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů. Podrobnosti stanoví poradenský materiál ICAO - DOC 9756 Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation, Part IV Reporting. Zprávy jsou publikovány na základě výsledků vlastních šetření ÚZPLN a šetření pověřených subjektů. Obsah příslušné zprávy se zobrazí kliknutím na označení zprávy v příslušném řádku.

Zprávy zveřejňuje:

Ústav pro zjišťování příčin leteckých nehod, Beranových 130, 199 01 Praha – Letňany.