Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Zprávy o LN a IncidentechFunkci pro zobrazení dle data vložení události lze použít od 1 května 2012.

Datum události Číslo zprávy Druh zprávy Druh události
2020-04-18 CZ-20-0187 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next
2020-03-12 CZ-20-0126 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next
2020-02-27 CZ-20-0109 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next
2020-01-16 CZ-20-0024 Závěrečná zpráva Vážný incident next
2019-11-16 CZ-19-1078 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next
2019-11-03 CZ-19-1047 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next
2019-10-27 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next
2019-10-12 CZ-19-0973 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next
2019-09-26 CZ-19-0925 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next
2019-08-24 CZ-19-0782 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next

Právní rámec:

Základním právním předpisem, upravujícím způsob zpracování zpráv o šetření je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení směrnice 94/56/ES. Vnitrostátní právní úprava je obsažena v §55a až §55d zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví. Na závěr každého šetření letecké nehody nebo vážného incidentu je sepsána zpráva v podobě odpovídající druhu a závažnosti letecké nehody nebo vážného incidentu.

Jediným cílem šetření leteckých nehod a vážných incidentů je prevence budoucích nehod a incidentů bez určování viny či odpovědnosti. Přímou vazbu k nařízení a zákonu o civilním letectví má rovněž letecký předpis L 13 Předpis o odborném zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů. Podrobnosti stanoví poradenský materiál ICAO - DOC 9756 Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation, Part IV Reporting. Zprávy jsou publikovány na základě výsledků vlastních šetření ÚZPLN a šetření pověřených subjektů. Obsah příslušné zprávy se zobrazí kliknutím na označení zprávy v příslušném řádku.

Zprávy vydává:

Ústav pro zjišťování příčin leteckých nehod, Beranových 130, 199 01 Praha – Letňany.