Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Zprávy o LN a IncidentechFunkci pro zobrazení dle data vložení události lze použít od 1 května 2012.

Vydavatel Datum události Číslo zprávy Druh zprávy Druh události
ÚZPLN 2020-07-12 CZ-20-0365 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next
ÚZPLN 2020-07-07 CZ-20-0348 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next
ÚZPLN 2020-06-28 CZ-20-0315 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next
ÚZPLN 2020-06-25 CZ-20-0303 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next
ÚZPLN 2020-06-15 CZ-20-0279 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next
ÚZPLN 2020-06-13 CZ-20-0274 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next
ÚZPLN 2020-06-12 CZ-20-0273 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next
ÚZPLN 2020-06-12 CZ-20-0276 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next
ÚZPLN 2020-06-10 CZ-20-0268 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next
ÚZPLN 2020-05-21 CZ-20-0230 Závěrečná zpráva Letecká nehoda next

Právní rámec:

Základním právním předpisem, upravujícím způsob zpracování zpráv o šetření je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení směrnice 94/56/ES. Vnitrostátní právní úprava je obsažena v §55a až §55d zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví. Na závěr každého šetření letecké nehody nebo vážného incidentu je sepsána zpráva v podobě odpovídající druhu a závažnosti letecké nehody nebo vážného incidentu.

Jediným cílem šetření leteckých nehod a vážných incidentů je prevence budoucích nehod a incidentů bez určování viny či odpovědnosti. Přímou vazbu k nařízení a zákonu o civilním letectví má rovněž letecký předpis L 13 Předpis o odborném zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů. Podrobnosti stanoví poradenský materiál ICAO - DOC 9756 Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation, Part IV Reporting. Zprávy jsou publikovány na základě výsledků vlastních šetření ÚZPLN a šetření pověřených subjektů. Obsah příslušné zprávy se zobrazí kliknutím na označení zprávy v příslušném řádku.

Zprávy zveřejňuje:

Ústav pro zjišťování příčin leteckých nehod, Beranových 130, 199 01 Praha – Letňany.